آیا چت با نا محرم زنا محسوب می شود؟

پرسش: اگر با مرد غریبه چت کنیم گناه دارد و زنا محسوب می شود؟ اگر زنا محسوب میشود جز کدام یک از اقسام زنا است؟

 

پاسخ: رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره می فرمایند: «لِکُلِّ عُضوٍ حظٌ مِنَ الزِّنا فالعَینُ زناهُ النّظرُ و اللسانُ زناهُ الکلامُ، و الاُذُنانُ زناهُما السَّمعُ، وَالیدانُ زناهُما البَطشُ و الرّجلان زناهما المشی؛ برای هر عضوی بهره ای از زناست، زنای چشم، نگاه آلوده (چشم چرانی) است. و زنای زبان سخن نابجا و شهوانی با نامحرم است. زنای گوش شنیدن صدای نامحرم برای لذت بردن است. و زنای دست دراز کردن آن به سوی نامحرم و زنای پا رفتن به مجلس گناه می باشد.»(1)

 

بنابراین روایت نباید فقط رابطه جنسی با نامحرم را گناه و زنا بدانیم. بلکه هر گونه ارتباط با نامحرم از طریق هر یک از اعضا نیز گناه محسوب میشود. ارتباط کلامی میان دو نامحرم اگر به دلیل موجهی باشد و نیت حرام و ترس از حرام هم وجود نداشته باشد اشکال ندارد. اما اگر از ابتدا به همراه آلودگی ذهن و قلب باشد و یا در ادامه به این نقطه برسد مصداق گناه و قدم گذاشتن در مسیر زنا و آلودگی جنسی است.

 

پی نوشت:

(1)  شیخ حر عاملی، محمد بن حسن(1104 ق)، وسائل الشیعة، قم، موسسه آل البیت، ج 14، ص 138.

http://askdin.com/comment/1032552#comment-1032552