خودارضائی و ضعف حافظه

پرسش:
حافظه ام در اثر خود ارضائی دچار مشکل شده، برای حل این مشکل چه کار کنم؟ لطفا بنده را راهنمائی کنید.

پاسخ:
 خود ارضایی آسیب های زیادی دارد و فرد مبتلا باید با تصمیم و اراده قوی به ترک آن اقدام کند. کار سخت و محالی نیست، همت والا می خواهد. خیلی ها همین مشکل را داشته اند؛ اما با توکل به خدا براحتی کنار گذاشته اند و هیچ وقت هم تکرار نکرده اند و حتی بسیاری از عوارض ناشی از خود ارضایی هم درمان شده و مشکلی آنها را تهدید نمی کند. این مشکلی که شما مبتلا شده اید و احساس می کنید حافظه تون ضعیف شده، درست می باشد و این از لحاظ علمی ثابت شده که عادت به خودارضایی می تواند به عدم تمرکز و ضعف حافظه منتهی شود. در واقع در کارکرد مغز اختلال ایجاد می کند و همین اختلال توانایی مغز را در یادسپاری مطالب با مشکل مواجه می سازد. حال که شما نگران هستید و در دلتان این دغدغه هست که ترک بکنید، انگیزه خوبی است و همین حس را باید تازه نگهدارید و تصمیم خودتان را برای عدم تکرار خود ارضایی و تقویت حافظه عملی سازید. من مطمئنم که شما براحتی می توانید موفق شوید و این مشکل حافظه تون هم حل می شود.

پس در واقع گام اول؛ تصمیم جدی بگیرید که خود ارضائی را برای همیشه کنار بگذارید. در گام های بعدی مواظبت بر عدم تکرار است. تمامی زمینه ها و محرکها را شناسایی و برای دوری از آنها برنامه ریزی کنید. البته زنده نگهداشتن همین دغدغه ذهنی (نگرانی ضعف حافظه) و مرور آن به قوت اراده شما بر عدم تکرار خیلی موثر خواهد شد.
ضمنا برنامه ورزش و داشتن تغذیه مناسب هم خیلی موثر خواهد بود و جا دارد در صورت امکان برای تقویت حافظه با یک کارشناس تغذیه در ارتباط  باشید.

 

http://askdin.com/comment/1026177#comment-1026177