اگر کسی نسبت به ما سوء تفاهم داشت چکار کنیم؟

سوال:
ماه ها است که یکی از دوستان صمیمی و قدیمی بنده در مورد من دچار سوتفاهم شده است و عملی را به من نسبت می دهد که خودم از ان بی خبرم .چون من می دانم او دچار سوتفاهم شده است در مقابل این حرفایش هیچ واکنشی نشان نداده ام ماه ها است که این وضع ادامه دارد و از از کاه کوه ساخته است ایا من باید واکنشی نشان بدهم یا به همین صورت به سکوت ادامه دهم تا به مرور زمان سوتفاهم بر طرف گردد؟

پاسخ:
همانطور که فرمودید بعضی مواقع ما انسان ها در برخورد با دیگران ممکن است دچار سوءتفاهم شویم به این معنا که رفتار وگفتار وکردار دیگران را به نحوی دیگر تفسیر کنیم به وجهی که هرگز هدف وقصد ونیت طرف مقابل آن وجه نبوده است. در واقع هر جور که خودمان دوست داریم برداشت می کنیم.البته این مساله دلایل متعددی می تواند داشته باشد گاهی عامل سوءتفاهمات خود انسان است وگاهی ناخواسته ممکن است دچار سوءتفاهم شویم.بعضی مواقع دشمنی ها وکینه ها باعث می شود ما برداشت بد داشته باشیم وگاهی هم بی دقتی نسبت به اصل موضوع وعجولانه قضاوت کردن ما را به سمت سوءتفاهمات سوق می دهد.در مشکلی که مطرح فرمودید در مرحله ی اول ارتباط مستقیم می تواند راهکار خوبی باشد.خودتان به دیدار ایشان بروید وبا روبرو شدن صراحتا مطلب را بیان کنید اما چنانچه ملاقات با ایشان برای شما مقدور نیست یا یقین دارید که با دیدن شما اوضاع بدتر می شود می توانید غیر مستقیم ازحیثیت خود دفاع کنید یااز دوستان دیگر کمک بگیرید وآنها را واسطه قرار دهید تا اصل موضوع را بدرستی برای ایشان تبیین نمایند دوستانی که مورد اعتماد شما هستند می توانند در این امر کمک کنند تا سوء تفاهمات رفع شود اگر دوستان نمی توانند کمکی داشته باشند می توانید با نوشتن نامه وشرح واقعیت واصل ماجرا ایشان را آگاه نمایید تا خود با خواندن نامه متوجه اصل جریان شوند.شما زحمت خود را برای رفع سوءتفاهم بدین شکلی که مطرح شد بکشید تا وظیفه ی خود را انجام داده باشید وحق دوستی رابه خوبی ادا کرده باشید واز حیثیت خویش دفاع نموده باشید اما چنانچه اصل مطلب به ایشان رسید وایشان همچنان اصرار بر طرز تفکر وبرداشت نادرست خود در این قضیه داشتند بهتر است حل شدن موضوع رابه زمان بسپارید تا گذشت زمان ایشان را متوجه اشتباهشان نماید.البته ممکن است فعلا در شرایط خوبی نباشند وبه شدت از شما عصبانی باشندبنابراین شما به ایشان وقت بیشتری دهید و در وقت مناسب تراز خود دفاع نمایید.

http://www.askdin.com/thread35480.html

دیدگاه جدیدی بگذارید