آیا در امر ازدواج، گوش کردن به حرف والدین برای دختر یا پسر واجب است؟

آیا در امر ازدواج، گوش کردن به حرف والدین برای دختر یا پسر واجب است؟
یکی از مواردی که پسر می تواند با نظر والدین خود مخالفت کند انتخاب همسر است اما پسر باید به سن قانونی و شرعی رسیده باشد بنابراین پسری که به سن قانونی رسیده است حق انتخاب داشته و رضایت والدین شرط نیست و باید با احساس عذاب و جدان و احساس گناه نسبت به عدم رضایت والدین مبارزه کند. البته اگر دلایل منطقی بر مخالفت با والدین داشته باشد بهتر است.
از طرفی مخالفت دختر با ازدواجی که جنبه اجباری دارد و سرپیچی منطقی و عاقلانه ای که با مشورت با عقلا و یا متخصصین مربوطه بوده است هیچ اشکالی ندارد و نباید به ازدواج اجباری که انتخاب او در آن نادیده گرفته شده و عاقبت آن اختلاف و ناسازگاری و در نهایت شکست در زندگی است تن بدهد.
اما در مورد رضایت والدین در ازدواج دختر باکره باید به هر صورت رضایت والدین خود را به دست آورد و اذن ولی در دختر باکره شرط است که فلسفه و حکمت خاص خودش را دارد.