پرسش و پاسخ های گروه تاریخ

چگونگی شهادت امام رضا (ع)

پرسش:  علت شهادت امام رضا چه بود و ایشان دقیقا با خوردن چه چیزی به شهادت رسیدند؟  پاسخ: در باره چگونگی شهادت آن حضرت اختلاف است. ابا صَلت گوید: امام جامه پوشید و در محراب خود به انتظار نشست. غلام مامون آمد و گفت: امیر المؤمنین را اجابت كن. نعلین پوشید و عبا به دوش كرد و می‌رفت....

پیامبر: شهادت یا رحلت

پرسش: آیا پیامبر (صلی الله علیه واله) شهید شدند؟  پاسخ:دلایل بسیاری وجود دارد که احتمال شهادت پیامبر ناشی از مسمومیت را تقویت می‌نمایند. این دلایل و روایات، از تواتر معنوی برخوردارند؛ یعنی هرچند که الفاظ و توصیفات آنها کاملاً با یکدیگر مشابه نیستند، اما از مجموع آنها، می‌توان موضوع مورد...

یاری اجنه در روز عاشورا

پرسش: چرا امام حسین به کمک جنیان «نه» گفتند؟ با توجه به قدرت جنیان، احتمال پیروزی ایشان بیشتر بود و حتی اگر پیروز نمی شدند، می توانستند از آن مهلکه فرار کنند!   پاسخ: درباره شهادت امام حسین علیه السلام و حوادث قبل و بعد آن، مطالب متنوعی بیان شده که ارزیابی و راستی آزمایی هر یک از...

آب زمزم برای اسماعیل و تشنگی علی اصغر

پرسش: چه فرقی میان اسماعیل و علی اصغر است که خداوند برای اولی آب زمزم را جوشانید که هیچ وقت خشک نشد ولی دومی تشنه ماند و در تشنگی شهید شد؟ چرا خداوند مراقب هاجر و اسماعیل بود و از خانواده حضرت ابراهیم حمایت کرد ولی مراقب خانواده امام حسین نبود؟   پاسخ: سوال یاد شده و مباحثی که در...

مصیبت امام حسین (ع) بازتاب عمل

پرسش: طبق آیه ۳۰ سوره شوری، هر مصیبتی به شما می رسد بازتاب عمل بد شما است. از این منظر، آیا شهادت امام حسین نیز مصیبت و بازتاب عمل ایشان بود؟  پاسخ: تردیدی نیست که شهادت امام حسین علیه السلام و یاران ایشان، مصیبت بزرگ مسلمانان و سماواتیان است؛ چنانکه در فرازی از زیارت عاشورا آمده است: «ای...