جریان شب قدر چیه؟ منظورم اینه که چرا سه شب هرکدوم با یک روز فاصله شبهای قدر رو تشکیل میدن؟

پاسخ:


اینطور نیست که شب قدر سه تا باشد. بلکه یک شب قدر که شب نزول قرآن و تقدیر امور است بیشتر نداریم. خداوند می‌فرماید: "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی‏ لَیْلَةِ الْقَدْر"(۱)، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم نه در شب‌های قدر. خدای متعال این شب را برای مردم مخفی نموده است. این کار بدین جهت است که انسان بتواند در سه شب با خداوند ارتباط برقرار کرده و راز و نیاز کند و از دریای رحمت الهی هر چه بیشتر بهره‏‌ مند باشد یا اگر در یک شب نتوانست رابطه حقیقی را برقرار کند، مأیوس نباشد و در شب‏‌‌های بعد جبران نماید و یا اینکه در شب‌های اوّل، مقدمات ارتباط واقعی و حقیقی را با خداوند برقرار کرده و در شب آخر متصل به دریای با عظمت و بیکران و فیض الهی شود. در هر حال از هر طرف که نگاه کنیم، جز رحمت و لطف خداوند نیست. بسیاری معتقدند مخفی بودن شب قدر میان شب‌‌های سال یا در میان شب‌‌های ماه مبارک رمضان برای این است که مردم به همه این شب‌‌ها اهمیت دهند. همان‌ گونه که خداوند رضای خود را در میان انواع‌ طاعات پنهان کرده، تا مردم به همه طاعات روی آورند و غضبش را میان معاصی پنهان کرده، تا از همه ‌بپرهیزند. دوستانش را میان مردم مخفی کرده، تا همه را احترام کنند. یا اینکه اجابت را میان دعاها پنهان کرده، تا به‌ همه دعاها روی آورند. یا اسم اعظم را میان اسم‌‌هایش مخفی ساخته تا همه را بزرگ دارند و یا وقت مرگ را مخفی‌ ساخته تا در همه حال آماده باشند. به هر حال، در آموزه‌‌های دینی، دلایل و اسرار و حکمت‌های این شب به صورت کامل بیان نشده است.

پی نوشت:
۱. سوره قدر، آیه۱