شوخی با پدر

پرسش:
آیامی توان با پدر شوخی کرد؟
 
 
پاسخ:
عواطف انسانی و مسأله حق‌شناسی، به تنهائی برای رعایت احترام در برابر والدین كافی است، ولی از آن جا كه اسلام، حتی در مسائلی كه هم عقل در آن استقلال كامل دارد، و عاطفه آن را به وضوح درمی‌یابد، سكوت را روا نمی‌دارد، بلكه به عنوان تأكید در این گونه موارد دستورات لازم را صادر می‌كند، در مورد احترام والدین آن قدر تأكید كرده است كه در كم‌تر مسأله‌ای دیده می‌شود. 
 
كسی نزد پیامبر آمد و از حق پدر و فرزند سؤال كرد، فرمود:
لا یسَمِّیهِ بِاسْمِهِ وَ لایمْشِی بَینَ یدَیهِ وَ لایجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لایسْتَسِبُّ لَهُ؛ باید او را با نام صدا نزند (بلكه بگوید پدرم!)، جلوتر از او راه نرود، قبل از او ننشیند، كاری نكند كه مردم به پدرش بدگوئی كند» (نگویند خدا پدرت را نیامرزد كه چنین كردی!).(۱)
 
صمیمیت با پدر خوب و شایسته است. شوخی با پدر تا جایی که بی‌احترامی محسوب نشود، یا موجب ناراحتی او نگردد اشکالی ندارد. مهم رعایت ادب و شناخت مرز و حد است. بلند شدن صدا اگر بی‌احترامی تلقی شود، یا موجب جرأت دیگران بر بی‌احترامی شود و جایگاه پدر را تضعیف كند، باید از آن جداً خودداری كرد.
 
 
 
پی نوشت:
۱. نور الثقلین،ج۳، ص۱۴۹.