تفاوت ارتباطات در دنیای واقعی ومجازی

پرسش:

تفاوت ارتباطات در دنیای واقعی و مجازی چیست و چه تاثیری بر هم دارند؟

 

پاسخ:

واقعیت آن است که روابط و شئون مختلف تعاملاتی در فضای مجازی بسیار متفاوت از فضای واقعی و حقیقی است. شاید در برخی موارد مشترک باشند اما در بسیاری موارد متفاوت و حتی مخالف هم هستند. بنابراین مقایسه روابط فضای مجازی و حقیقی مقایسه صحیحی نیست.

شاید جالب باشد بدانید که تا پیش از این که فضای مجازی از طریق تلفن های همراه این چنین در بین همه افراد و اقشار جامعه نفوذ کند، به راحتی می توان مشاهده کرد که اکثر افرادی که زمان بیشتری را در اینترنت و فضای مجازی سپری می کنند کسانی هستند که در دنیای خارج و واقعی به لحاظ روانشناختی درونگرا و یا منزوی هستند و این در حالی بود که در فضای مجازی بسیار پر ارتباط و فعال عمل می کردند. هرچند ممکن است اکنون این مسئله تغییر کرده باشد اما قطعا تا حد زیادی همچنان پابرجاست.

یکی از ویژگی های مهم ارتباطات اجتماعی در فضای مجازی که در مطالب گفته شده هم تأثیر فراوان دارد، نوعی آزادی و رها شدگی از قید و بندهای اجتماعی است که (خوب یا بد) در دنیای واقعی وجود دارد. به این مثال توجه کنید: (شما با کسی حرف می زنید یا سلام و احوال پرسی می کنید که از اقوال یا دوستان شماست و او یا پاسخ شما را نمی دهد، یا جواب می دهد و کاملا بی توجه به شما به کار دیگری می پردازد یا با فرد دیگری مشغول صحبت می شود) با اینکه روابط اجتماعی فعلی نسبت به گذشته ها بسیار تغییر و تحول جدی داشته است اما شاید هنوز هم چنین صحنه ای در دنیای واقعی و بین انسان های سالم دیده نشود! قطعا این مسئله نوعی بی احترامی محسوب می شود و از نگاه اجتماع و عرف و فرهنگ تقبیح خواهد شد.

این در حالی است که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، چنین اتفاقی هر روز و بارها برای همه ما اتفاق می افتد و هرچند ممکن است همه ما در واقع از این وضع ناراحت باشیم، اما هیچ کس اعتراضی به دیگری ندارد!

این نمونه ای از تفاوت فاحش بین دنیای واقعی و مجازی امروز بود.

بنابراین توصیه ما به کسانی که درصدد بررسی روابط خود با دیگران در فضای مجازی هستند این است که روابط و رفتار و تعاملات خود و دوستانشان را با توجه به شخصیت آنها و نیز فضای موجود ارزیابی کنند تا دچار اشتباه محاسباتی در این زمینه نشوند.

 

مشاوره و خانواده›مهارت های زندگی