حکم کسی که جهت قبله را نمی‌داند چیست؟

سوال:

حکم کسی که جهت قبله را نمی‌داند چیست؟

پاسخ:

اگر امکان تحقیق و پیدا کردن دقیق جهت قبله وجود دارد (مثل مراجعه به مساجد یا دو نفر عادل یا اینترنت و گوگل يا سايت ايت الله سيستاني و ...) بايد از آن روش‌ها جهت صحيح قبله را پيدا كنيد و اگر امكان نداشت ،شما ابتدا بايد جهات خود را پيدا كنيد مثلا شمال و جنوب خود را بدانید در ایران مکه تقریبا در جنوب غربی ایران قرار دارد که می توان از اين جهت تقريباگمان به جهت قبله پیدا کرد(البته بايد توجه داشته باشيد كه جنوب غربي در شهر هاي مختلف متفاوت مي شود مثلا در يک شهری 39 درجه و 22 دقيقه است ودر شهر ديگر 67 درجه است).

اگر براى پيدا كردن قبله وسيله‌اى ندارد، يا با اين كه كوشش كرده گمانش به طرفى نمى‌رود، چنان چه وقت نماز وسعت دارد بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند و اگر به اندازه چهار نماز وقت، بايد به اندازه‌اى كه وقت دارد، نماز بخواند مثلا فقط به اندازۀ يك نماز وقت دارد، بايد نماز را به طرفى كه مى‌خواهد بخواند. و بايد نمازها را به طورى بخواند كه يقين كند يكى از آنها رو به قبله بوده يا اگر از قبله كج بوده، به طرف دست راست و دست چپ قبله نرسيده است. (1)

منابع و مآخذ: 

1-توضيح المسائل،احكام نماز جماعت،احكام قبله.

http://www.askdin.com/thread30527.html#post398967